28η Οκτωβρίου

Παρέλαση σχολείων στην Αρέθουσα με εμφανή απουσία της Μπάντας.

Ευχαριστούμε Τον κ. Σάκη Σ. για το Βίντεο