Στεφανιώτικο ηχολεξικό. Νέες προσθήκες.

Προστέθηκαν νέες λέξεις στο ηχολεξικό μας.

https://soundcloud.com/223obctb4dxl/sets/hgracagdrryk